Historia

Sällskapet har funnits sedan 1994. Eva-Karin Wiberg i Borlänge tog initiativet till att starta det och var fram till 2003 ordförande. Vi är nu närmare 500 medlemmar och världens största hoyasällskap. 

Vi hoppas kunna dela med oss av våra erfarenheter till alla intresserade. Vi som jobbar i föreningen gör detta ideellt på vår fritid.

Målsättning

Vi har som målsättning att sprida kunskap främst om Hoya, men även andra släkten i underfamiljen Asclepiadoideae inom Apocynaceae (tidigare familj Asclepiadaceae), samt befrämja odling av dessa.

Styrelsen

Ordförande

Vice ordförande

Camilla Sjöholm-Gedin ledamot1(at)swedishhoyasociety.com

Eventansvarig / Ledamot

Kassör

Sekreterare

Medlemsansvarig / Ledamot

Jessica Ericsson-Hedlöf utskick(at)swedishhoyasociety.com

Redaktör / Ledamot

Sociala medieansvarig / Suppleant

Webbadministratör / Ledamot

Revisor / Revisorsuppleant

Gunilla Hillerström / Elisabet Yngström

Valberedning

Suppleant

Stadgar

Du kan läsa och ladda ner våra stadgar via länken nedan.

Personuppgiftshantering

Här kan du läsa vår policy om personuppgiftshantering, GDPR. Du har alltid rätt att begära ut information om de personuppgifter vi har om dig samt få dina personuppgifter korrigerade eller raderade.