Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Om
Tidningen

Vår medlemstidning heter Hoyatelegrafen och utkommer med 4 nr per år.
Varje nummer består av 40 sidor i A5 format.

Har du några frågor, idéer eller andra funderingar kring innehållet i tidningen? Eller vill du bidra med något?
Kontakta våra redaktörer Maria Hovland och Jessica Ericsson-Hedlöf.

Ladda ner ett provexemplar här: Hoyatelegrafen 1201.

Index över artpresentationer från och med 2003

Förteckningen över gamla nr/årgångar som finns kvar.

Saknar du dina tidningar? Om du betalat medlemsavgift och inte fått någon tidning så kan det bero på att du glömt ange namn och full adress, så vi inte vet vem som betalat in eller vart tidningen ska skickas. Ibland missar man även att skicka adressändring till oss vid flytt. Hör av dig till vår utskicksansvarig så löser vi det.

Mer om medlemskap hittar du på sidan Föreningen. Nu kan du enkelt bli medlem direkt online.

Ur innehållet: Medlemstidningen är beroende av att medlemmarna aktivt tar del i arbetet med att fylla den med innehåll.