Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya griffithii Hook.f.Hoya chinghungensis (Tsiang & P.T.Li) M.G.Gilbert & al.
Publicerad i:The Flora of British India 4(10) 59 (1883) Novon 5(1) 9-10 (1995)
Auktor:Sir Joseph Dalton Hooker Michael George Gilbert, Ping-tao Li & W. D. Stevens
Insamlare:William Griffith Chi-Wu Wang
Plats:Khasia Mountains, Indien Meng-soong, Dah-meng-lung, Che-li Hsien, Yunnan Province, Kina
Typ: C.W. Wang #78311 (IBSC)
Färg på bikrona: Benvit Rosa
Färg på krona:Benvit vit
Blomform:Flat Flat
Blomstorlek:3.2 cm 1 - 1.2 cm
Blommor i klasen:4 - 10 1
Blommornas hållbarhet:7 Dagar 10 Dagar
Blomningstid:Ljusa årstiderna Ljusa årstiderna
Bladbredd:2 - 4 cm 0 - 1 cm
Bladlängd:8 - 15 cm 1 - 1 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next