Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya lasiantha (Blume) BlumeHoya calycina Schltr. subsp. calycina
Publicerad i:Rumphia 4 30 (1849) Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 50(1) 125 (1913)
Auktor:Carl Ludwig von Blume Friedrich Richard Rudolf Schlechter
Insamlare:Pieter Willem Korthals Friedrich Richard Rudolf Schlechter
Plats:Pamatton Mountain, Borneo, Indonesien Kani Mountains, Madang Province, Papua Nya Guinea
Typ: R. Schlechter #17510 (B)
Färg på bikrona: Beige vit
Färg på krona:Orange vit och röd
Blomform:Bakåtböjd Klockformad
Blomstorlek:2.6 cm 2 - 4 cm
Blommor i klasen:15 - 20 10 - 20
Blommornas hållbarhet:12 - 15 Dagar 7 - 14 Dagar
Blomningstid:Alla årstider Vinter - vår
Bladbredd:8 - 12 cm 9 - 11 cm
Bladlängd:17 - 26 cm 12 - 20 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next