Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya kloppenburgii T.GreenHoya calycina Schltr. subsp. calycina
Publicerad i:Fraterna 14(2) 11-16 (2001) Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 50(1) 125 (1913)
Auktor:Ted Green Friedrich Richard Rudolf Schlechter
Insamlare:Anthony Lamb Friedrich Richard Rudolf Schlechter
Plats:Nabawan, Borneo, Malaysia Kani Mountains, Madang Province, Papua Nya Guinea
Typ:#97057 (BISH) R. Schlechter #17510 (B)
Färg på bikrona:Gul rödorange vit
Färg på krona:Guldgul vit och röd
Blomform:Bakåtrullad Klockformad
Blomstorlek:1 cm 2 - 4 cm
Blommor i klasen:10 - 15 10 - 20
Blommornas hållbarhet:8 - 10 Dagar 7 - 14 Dagar
Blomningstid:Ljusa årstiderna Vinter - vår
Bladbredd:4 - 5 cm 9 - 11 cm
Bladlängd:10 - 21 cm 12 - 20 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next