Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya lasiantha (Blume) BlumeHoya mitrata Kerr
Publicerad i:Rumphia 4 30 (1849) Hooker's Icones Plantarum 35(1) t. 3406 (1940)
Auktor:Carl Ludwig von Blume Arthur Francis George Kerr
Insamlare:Pieter Willem Korthals Arthur Francis George Kerr
Plats:Pamatton Mountain, Borneo, Indonesien Surat, Ban Tong Tao, Thailand
Typ:
Färg på bikrona: Beige vit och Rosa
Färg på krona:Orange Gulbeige
Blomform:Bakåtböjd Bakåtböjd
Blomstorlek:2.6 cm 2.5 cm
Blommor i klasen:15 - 20 10 - 20
Blommornas hållbarhet:12 - 15 Dagar 10 - 14 Dagar
Blomningstid:Alla årstider Ljusa årstidern
Bladbredd:8 - 12 cm 6 - 10 cm
Bladlängd:17 - 26 cm 12 - 16 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next