Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya lasiantha (Blume) BlumeHoya longifolia Wall.
Publicerad i:Rumphia 4 30 (1849) Contributions to the Botany of India 36 (1834)
Auktor:Carl Ludwig von Blume Nathaniel Wallich
Insamlare:Pieter Willem Korthals Nathaniel Wallich
Plats:Pamatton Mountain, Borneo, Indonesien Mussourae, Nepal
Typ:
Färg på bikrona: Beige Benvit
Färg på krona:Orange vit
Blomform:Bakåtböjd Flat
Blomstorlek:2.6 cm 2 cm
Blommor i klasen:15 - 20 5 - 15
Blommornas hållbarhet:12 - 15 Dagar 7 Dagar
Blomningstid:Alla årstider Ljusa årstiderna
Bladbredd:8 - 12 cm 1 - 2 cm
Bladlängd:17 - 26 cm 15 - 20 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next