Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya gildingii Kloppenb.Hoya longifolia Wall.
Publicerad i:Fraterna 15(1) 10 (2002) Contributions to the Botany of India 36 (1834)
Auktor:Robert Dale Kloppenburg Nathaniel Wallich
Insamlare:Edward Kalani Gilding Nathaniel Wallich
Plats:Bukit Tupai, Sabah, Borneo, Malaysia Mussourae, Nepal
Typ:#97009 (UC)
Färg på bikrona:Gulvit och Purpur Benvit
Färg på krona:Gulvit vit
Blomform:Flat Flat
Blomstorlek:2.5 cm 2 cm
Blommor i klasen:7 - 15 5 - 15
Blommornas hållbarhet:7 Dagar 7 Dagar
Blomningstid:Ljusa årstiderna Ljusa årstiderna
Bladbredd:2 - 3 cm 1 - 2 cm
Bladlängd:6 - 10 cm 15 - 20 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next