Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya gildingii Kloppenb.Hoya lasiantha (Blume) Blume
Publicerad i:Fraterna 15(1) 10 (2002) Rumphia 4 30 (1849)
Auktor:Robert Dale Kloppenburg Carl Ludwig von Blume
Insamlare:Edward Kalani Gilding Pieter Willem Korthals
Plats:Bukit Tupai, Sabah, Borneo, Malaysia Pamatton Mountain, Borneo, Indonesien
Typ:#97009 (UC)
Färg på bikrona:Gulvit och Purpur Beige
Färg på krona:Gulvit Orange
Blomform:Flat Bakåtböjd
Blomstorlek:2.5 cm 2.6 cm
Blommor i klasen:7 - 15 15 - 20
Blommornas hållbarhet:7 Dagar 12 - 15 Dagar
Blomningstid:Ljusa årstiderna Alla årstider
Bladbredd:2 - 3 cm 8 - 12 cm
Bladlängd:6 - 10 cm 17 - 26 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next