Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya vitiensis TurrillHoya gildingii Kloppenb.
Publicerad i:The Journal of the Linnean Society 43(288) 34 (1915) Fraterna 15(1) 10 (2002)
Auktor:William Bertram Turrill Robert Dale Kloppenburg
Insamlare:Everard Ferdinand Thurn Edward Kalani Gilding
Plats:Nandarivatu, Mba Province, Viti Levu Bukit Tupai, Sabah, Borneo, Malaysia
Typ: #97009 (UC)
Färg på bikrona:Gul och röd Gulvit och Purpur
Färg på krona:Rosa eller Grålila Gulvit
Blomform:Flat Flat
Blomstorlek:2 cm 2.5 cm
Blommor i klasen:10 - 20 7 - 15
Blommornas hållbarhet:10 - 14 Dagar 7 Dagar
Blomningstid:Alla årstider Ljusa årstiderna
Bladbredd:4 - 5 cm 2 - 3 cm
Bladlängd:6 - 11 cm 6 - 10 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next