Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya longifolia Wall.Hoya gildingii Kloppenb.
Publicerad i:Contributions to the Botany of India 36 (1834) Fraterna 15(1) 10 (2002)
Auktor:Nathaniel Wallich Robert Dale Kloppenburg
Insamlare:Nathaniel Wallich Edward Kalani Gilding
Plats:Mussourae, Nepal Bukit Tupai, Sabah, Borneo, Malaysia
Typ: #97009 (UC)
Färg på bikrona: Benvit Gulvit och Purpur
Färg på krona:vit Gulvit
Blomform:Flat Flat
Blomstorlek:2 cm 2.5 cm
Blommor i klasen:5 - 15 7 - 15
Blommornas hållbarhet:7 Dagar 7 Dagar
Blomningstid:Ljusa årstiderna Ljusa årstiderna
Bladbredd:1 - 2 cm 2 - 3 cm
Bladlängd:15 - 20 cm 6 - 10 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next