Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya linearis Wall.Hoya gildingii Kloppenb.
Publicerad i:Prodromus Florae Nepalensis 130 (1825) Fraterna 15(1) 10 (2002)
Auktor:Nathaniel Wallich Robert Dale Kloppenburg
Insamlare:Nathaniel Wallich Edward Kalani Gilding
Plats:Nepal Bukit Tupai, Sabah, Borneo, Malaysia
Typ: #97009 (UC)
Färg på bikrona:vit och Rosa Gulvit och Purpur
Färg på krona:vit Gulvit
Blomform:Bakåtböjd Flat
Blomstorlek:1.25 cm 2.5 cm
Blommor i klasen:10 - 13 7 - 15
Blommornas hållbarhet:10 - 14 Dagar 7 Dagar
Blomningstid:Höst Ljusa årstiderna
Bladbredd:0 cm 2 - 3 cm
Bladlängd:4 - 5 cm 6 - 10 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next