Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya hypolasia Schltr.Hoya gildingii Kloppenb.
Publicerad i:Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 50(1) 123-124 (1913) Fraterna 15(1) 10 (2002)
Auktor:Friedrich Richard Rudolf Schlechter Robert Dale Kloppenburg
Insamlare:Franz Carl Hellwig Edward Kalani Gilding
Plats:Kedam, Papua Nya Guinea Bukit Tupai, Sabah, Borneo, Malaysia
Typ:R. Schlechter #18075 (B) #97009 (UC)
Färg på bikrona: Gul Gulvit och Purpur
Färg på krona:Gulgrön Gulvit
Blomform:Klockformad Flat
Blomstorlek:2.1 cm 2.5 cm
Blommor i klasen:23 - 30 7 - 15
Blommornas hållbarhet:4 - 6 Dagar 7 Dagar
Blomningstid:Ljusa årstiderna Ljusa årstiderna
Bladbredd:3 - 4 cm 2 - 3 cm
Bladlängd:12 - 20 cm 6 - 10 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next