Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya longifolia Wall.Hoya dennisii P.I.Forst. & Liddle
Publicerad i:Contributions to the Botany of India 36 (1834) Austrobaileya 4(1) 51-53 (1993)
Auktor:Nathaniel Wallich Paul Irwin Forster & David J. Liddle
Insamlare:Nathaniel Wallich Timothy Charles Whitmore
Plats:Mussourae, Nepal Kwalo Range, Mt. Gallego, Guadalcanal Province, Solomon Islands
Typ:
Färg på bikrona: Benvit Mörkrosa
Färg på krona:vit Rosa
Blomform:Flat Klockformad
Blomstorlek:2 cm 2 cm
Blommor i klasen:5 - 15 12 - 15
Blommornas hållbarhet:7 Dagar 10 - 12 Dagar
Blomningstid:Ljusa årstiderna Ljusa årstiderna
Bladbredd:1 - 2 cm 3 cm
Bladlängd:15 - 20 cm 8 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next