Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya serpens Hook.f.Hoya siamica Craib
Publicerad i:The Flora of British India 4(10) 55-56 (1883) Bulletin of Miscellaneous Information Pt.10 419 (1911)
Auktor:Sir Joseph Dalton Hooker William Grant Craib
Insamlare: Arthur Francis George Kerr
Plats:Sikkim Doi Sootep, Thailand
Typ:
Färg på bikrona: vit Gul/rosa och vit
Färg på krona:Ljusgrön vit
Blomform:Flat Flat
Blomstorlek:1 cm 1.5 cm
Blommor i klasen:10 - 15 5 - 15
Blommornas hållbarhet:10 - 14 Dagar 7 - 10 Dagar
Blomningstid:Ljusa årstiderna Ljusa årstiderna
Bladbredd:1 - 2 cm 1 - 2 cm
Bladlängd:1 - 2 cm 4 - 10 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next