Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya longifolia Wall.Hoya kanyakumariana A.N.Henry & M.S.Swaminathan
Publicerad i:Contributions to the Botany of India 36 (1834) The Journal of the Bombay Natural History Society 75 462-464 (1979)
Auktor:Nathaniel Wallich Ambrose Nathaniel Henry & Monkombu Sambasivan Swaminathan
Insamlare:Nathaniel Wallich Ambrose Nathaniel Henry
Plats:Mussourae, Nepal Vallachithodu-Lower Kodayar, Kanyakumari District, Tamil Nadu, Indien
Typ: A.N. Henry #48243A (CAL)
Färg på bikrona: Benvit vit och Purpur
Färg på krona:vit vit
Blomform:Flat Flat
Blomstorlek:2 cm 0.7 - 0.8 cm
Blommor i klasen:5 - 15 10 - 20
Blommornas hållbarhet:7 Dagar 7 Dagar
Blomningstid:Ljusa årstiderna Ljusa årstiderna
Bladbredd:1 - 2 cm 1 - 1 cm
Bladlängd:15 - 20 cm 2 - 2 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next