Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya linearis Wall.Hoya pimenteliana Kloppenb.
Publicerad i:Prodromus Florae Nepalensis 130 (1825) Fraterna 12(3) 7-11 (1999)
Auktor:Nathaniel Wallich Robert Dale Kloppenburg
Insamlare:Nathaniel Wallich Blas Hernaez
Plats:Nepal Casaguran, Quezon Province, Luzon, Filippinerna
Typ: #96034 (UC)
Färg på bikrona:vit och Rosa Benvit
Färg på krona:vit Benvit
Blomform:Bakåtböjd Bakåtböjd
Blomstorlek:1.25 cm 1.5 cm
Blommor i klasen:10 - 13 12 - 15
Blommornas hållbarhet:10 - 14 Dagar 2 - 3 Dagar
Blomningstid:Höst Ljusa årstiderna
Bladbredd:0 cm 2 - 3 cm
Bladlängd:4 - 5 cm 6 - 10 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next