Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya linearis Wall.Hoya dennisii P.I.Forst. & Liddle
Publicerad i:Prodromus Florae Nepalensis 130 (1825) Austrobaileya 4(1) 51-53 (1993)
Auktor:Nathaniel Wallich Paul Irwin Forster & David J. Liddle
Insamlare:Nathaniel Wallich Timothy Charles Whitmore
Plats:Nepal Kwalo Range, Mt. Gallego, Guadalcanal Province, Solomon Islands
Typ:
Färg på bikrona:vit och Rosa Mörkrosa
Färg på krona:vit Rosa
Blomform:Bakåtböjd Klockformad
Blomstorlek:1.25 cm 2 cm
Blommor i klasen:10 - 13 12 - 15
Blommornas hållbarhet:10 - 14 Dagar 10 - 12 Dagar
Blomningstid:Höst Ljusa årstiderna
Bladbredd:0 cm 3 cm
Bladlängd:4 - 5 cm 8 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next