Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya lasiantha (Blume) BlumeHoya padangensis Schltr.
Publicerad i:Rumphia 4 30 (1849) Beihefte zum Botanischen Centralblatt 34(2) 15 (1916)
Auktor:Carl Ludwig von Blume Friedrich Richard Rudolf Schlechter
Insamlare:Pieter Willem Korthals Friedrich Richard Rudolf Schlechter
Plats:Pamatton Mountain, Borneo, Indonesien Padang Pandjang, Sumatra, Indonesien
Typ: R. Schlechter #15916 (B)
Färg på bikrona: Beige vit
Färg på krona:Orange Beigerosa
Blomform:Bakåtböjd Flat
Blomstorlek:2.6 cm 1.3 cm
Blommor i klasen:15 - 20 10 - 15
Blommornas hållbarhet:12 - 15 Dagar 4 - 5 Dagar
Blomningstid:Alla årstider Ljusa årstidern
Bladbredd:8 - 12 cm 1 - 2 cm
Bladlängd:17 - 26 cm 7 - 12 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next