Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya lasiantha (Blume) BlumeHoya magnifica P.I.Forst. & Liddle
Publicerad i:Rumphia 4 30 (1849) Austrobaileya 3(4) 629-630 (1992)
Auktor:Carl Ludwig von Blume Paul Irwin Forster & David J. Liddle
Insamlare:Pieter Willem Korthals Heinar Streimann & A. Kairo
Plats:Pamatton Mountain, Borneo, Indonesien Palenkwa, Golden Pines, Morobe Province, Papua Nya Guinea
Typ:
Färg på bikrona: Beige vit
Färg på krona:Orange vit och Rosa
Blomform:Bakåtböjd Klockformad
Blomstorlek:2.6 cm 4 - 5 cm
Blommor i klasen:15 - 20 7 - 25
Blommornas hållbarhet:12 - 15 Dagar 7 - 17 Dagar
Blomningstid:Alla årstider Höst-vinter
Bladbredd:8 - 12 cm 6 - 9 cm
Bladlängd:17 - 26 cm 15 - 20 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next