Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya lasiantha (Blume) BlumeHoya kanyakumariana A.N.Henry & M.S.Swaminathan
Publicerad i:Rumphia 4 30 (1849) The Journal of the Bombay Natural History Society 75 462-464 (1979)
Auktor:Carl Ludwig von Blume Ambrose Nathaniel Henry & Monkombu Sambasivan Swaminathan
Insamlare:Pieter Willem Korthals Ambrose Nathaniel Henry
Plats:Pamatton Mountain, Borneo, Indonesien Vallachithodu-Lower Kodayar, Kanyakumari District, Tamil Nadu, Indien
Typ: A.N. Henry #48243A (CAL)
Färg på bikrona: Beige vit och Purpur
Färg på krona:Orange vit
Blomform:Bakåtböjd Flat
Blomstorlek:2.6 cm 0.7 - 0.8 cm
Blommor i klasen:15 - 20 10 - 20
Blommornas hållbarhet:12 - 15 Dagar 7 Dagar
Blomningstid:Alla årstider Ljusa årstiderna
Bladbredd:8 - 12 cm 1 - 1 cm
Bladlängd:17 - 26 cm 2 - 2 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next