Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya lasiantha (Blume) BlumeHoya gildingii Kloppenb.
Publicerad i:Rumphia 4 30 (1849) Fraterna 15(1) 10 (2002)
Auktor:Carl Ludwig von Blume Robert Dale Kloppenburg
Insamlare:Pieter Willem Korthals Edward Kalani Gilding
Plats:Pamatton Mountain, Borneo, Indonesien Bukit Tupai, Sabah, Borneo, Malaysia
Typ: #97009 (UC)
Färg på bikrona: Beige Gulvit och Purpur
Färg på krona:Orange Gulvit
Blomform:Bakåtböjd Flat
Blomstorlek:2.6 cm 2.5 cm
Blommor i klasen:15 - 20 7 - 15
Blommornas hållbarhet:12 - 15 Dagar 7 Dagar
Blomningstid:Alla årstider Ljusa årstiderna
Bladbredd:8 - 12 cm 2 - 3 cm
Bladlängd:17 - 26 cm 6 - 10 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next