Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya lasiantha (Blume) BlumeHoya dennisii P.I.Forst. & Liddle
Publicerad i:Rumphia 4 30 (1849) Austrobaileya 4(1) 51-53 (1993)
Auktor:Carl Ludwig von Blume Paul Irwin Forster & David J. Liddle
Insamlare:Pieter Willem Korthals Timothy Charles Whitmore
Plats:Pamatton Mountain, Borneo, Indonesien Kwalo Range, Mt. Gallego, Guadalcanal Province, Solomon Islands
Typ:
Färg på bikrona: Beige Mörkrosa
Färg på krona:Orange Rosa
Blomform:Bakåtböjd Klockformad
Blomstorlek:2.6 cm 2 cm
Blommor i klasen:15 - 20 12 - 15
Blommornas hållbarhet:12 - 15 Dagar 10 - 12 Dagar
Blomningstid:Alla årstider Ljusa årstiderna
Bladbredd:8 - 12 cm 3 cm
Bladlängd:17 - 26 cm 8 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next