Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya kloppenburgii T.GreenHoya lasiantha (Blume) Blume
Publicerad i:Fraterna 14(2) 11-16 (2001) Rumphia 4 30 (1849)
Auktor:Ted Green Carl Ludwig von Blume
Insamlare:Anthony Lamb Pieter Willem Korthals
Plats:Nabawan, Borneo, Malaysia Pamatton Mountain, Borneo, Indonesien
Typ:#97057 (BISH)
Färg på bikrona:Gul rödorange Beige
Färg på krona:Guldgul Orange
Blomform:Bakåtrullad Bakåtböjd
Blomstorlek:1 cm 2.6 cm
Blommor i klasen:10 - 15 15 - 20
Blommornas hållbarhet:8 - 10 Dagar 12 - 15 Dagar
Blomningstid:Ljusa årstiderna Alla årstider
Bladbredd:4 - 5 cm 8 - 12 cm
Bladlängd:10 - 21 cm 17 - 26 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next