Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya kloppenburgii T.GreenHoya kanyakumariana A.N.Henry & M.S.Swaminathan
Publicerad i:Fraterna 14(2) 11-16 (2001) The Journal of the Bombay Natural History Society 75 462-464 (1979)
Auktor:Ted Green Ambrose Nathaniel Henry & Monkombu Sambasivan Swaminathan
Insamlare:Anthony Lamb Ambrose Nathaniel Henry
Plats:Nabawan, Borneo, Malaysia Vallachithodu-Lower Kodayar, Kanyakumari District, Tamil Nadu, Indien
Typ:#97057 (BISH) A.N. Henry #48243A (CAL)
Färg på bikrona:Gul rödorange vit och Purpur
Färg på krona:Guldgul vit
Blomform:Bakåtrullad Flat
Blomstorlek:1 cm 0.7 - 0.8 cm
Blommor i klasen:10 - 15 10 - 20
Blommornas hållbarhet:8 - 10 Dagar 7 Dagar
Blomningstid:Ljusa årstiderna Ljusa årstiderna
Bladbredd:4 - 5 cm 1 - 1 cm
Bladlängd:10 - 21 cm 2 - 2 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next