Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya hypolasia Schltr.Hoya calycina Schltr. subsp. calycina
Publicerad i:Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 50(1) 123-124 (1913) Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 50(1) 125 (1913)
Auktor:Friedrich Richard Rudolf Schlechter Friedrich Richard Rudolf Schlechter
Insamlare:Franz Carl Hellwig Friedrich Richard Rudolf Schlechter
Plats:Kedam, Papua Nya Guinea Kani Mountains, Madang Province, Papua Nya Guinea
Typ:R. Schlechter #18075 (B) R. Schlechter #17510 (B)
Färg på bikrona: Gul vit
Färg på krona:Gulgrön vit och röd
Blomform:Klockformad Klockformad
Blomstorlek:2.1 cm 2 - 4 cm
Blommor i klasen:23 - 30 10 - 20
Blommornas hållbarhet:4 - 6 Dagar 7 - 14 Dagar
Blomningstid:Ljusa årstiderna Vinter - vår
Bladbredd:3 - 4 cm 9 - 11 cm
Bladlängd:12 - 20 cm 12 - 20 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next