Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya hypolasia Schltr.Hoya mitrata Kerr
Publicerad i:Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie 50(1) 123-124 (1913) Hooker's Icones Plantarum 35(1) t. 3406 (1940)
Auktor:Friedrich Richard Rudolf Schlechter Arthur Francis George Kerr
Insamlare:Franz Carl Hellwig Arthur Francis George Kerr
Plats:Kedam, Papua Nya Guinea Surat, Ban Tong Tao, Thailand
Typ:R. Schlechter #18075 (B)
Färg på bikrona: Gul vit och Rosa
Färg på krona:Gulgrön Gulbeige
Blomform:Klockformad Bakåtböjd
Blomstorlek:2.1 cm 2.5 cm
Blommor i klasen:23 - 30 10 - 20
Blommornas hållbarhet:4 - 6 Dagar 10 - 14 Dagar
Blomningstid:Ljusa årstiderna Ljusa årstidern
Bladbredd:3 - 4 cm 6 - 10 cm
Bladlängd:12 - 20 cm 12 - 16 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next