Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya griffithii Hook.f.Hoya lasiantha (Blume) Blume
Publicerad i:The Flora of British India 4(10) 59 (1883) Rumphia 4 30 (1849)
Auktor:Sir Joseph Dalton Hooker Carl Ludwig von Blume
Insamlare:William Griffith Pieter Willem Korthals
Plats:Khasia Mountains, Indien Pamatton Mountain, Borneo, Indonesien
Typ:
Färg på bikrona: Benvit Beige
Färg på krona:Benvit Orange
Blomform:Flat Bakåtböjd
Blomstorlek:3.2 cm 2.6 cm
Blommor i klasen:4 - 10 15 - 20
Blommornas hållbarhet:7 Dagar 12 - 15 Dagar
Blomningstid:Ljusa årstiderna Alla årstider
Bladbredd:2 - 4 cm 8 - 12 cm
Bladlängd:8 - 15 cm 17 - 26 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next