Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya griffithii Hook.f.Hoya kanyakumariana A.N.Henry & M.S.Swaminathan
Publicerad i:The Flora of British India 4(10) 59 (1883) The Journal of the Bombay Natural History Society 75 462-464 (1979)
Auktor:Sir Joseph Dalton Hooker Ambrose Nathaniel Henry & Monkombu Sambasivan Swaminathan
Insamlare:William Griffith Ambrose Nathaniel Henry
Plats:Khasia Mountains, Indien Vallachithodu-Lower Kodayar, Kanyakumari District, Tamil Nadu, Indien
Typ: A.N. Henry #48243A (CAL)
Färg på bikrona: Benvit vit och Purpur
Färg på krona:Benvit vit
Blomform:Flat Flat
Blomstorlek:3.2 cm 0.7 - 0.8 cm
Blommor i klasen:4 - 10 10 - 20
Blommornas hållbarhet:7 Dagar 7 Dagar
Blomningstid:Ljusa årstiderna Ljusa årstiderna
Bladbredd:2 - 4 cm 1 - 1 cm
Bladlängd:8 - 15 cm 2 - 2 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next