Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Hoya gildingii Kloppenb.Hoya linearis Wall.
Publicerad i:Fraterna 15(1) 10 (2002) Prodromus Florae Nepalensis 130 (1825)
Auktor:Robert Dale Kloppenburg Nathaniel Wallich
Insamlare:Edward Kalani Gilding Nathaniel Wallich
Plats:Bukit Tupai, Sabah, Borneo, Malaysia Nepal
Typ:#97009 (UC)
Färg på bikrona:Gulvit och Purpur vit och Rosa
Färg på krona:Gulvit vit
Blomform:Flat Bakåtböjd
Blomstorlek:2.5 cm 1.25 cm
Blommor i klasen:7 - 15 10 - 13
Blommornas hållbarhet:7 Dagar 10 - 14 Dagar
Blomningstid:Ljusa årstiderna Höst
Bladbredd:2 - 3 cm 0 cm
Bladlängd:6 - 10 cm 4 - 5 cm
Goto flower Goto flower
Previous NextPrevious Next